[vc_row][vc_column width=”1/2″][image_with_animation image_url=”5356″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_video link=”https://youtu.be/WBlUrGF2Hp4″][vc_column_text]

Introduction

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column el_class=”spanish” width=”1/4″][vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjIxJTIyJTNFJTNDJTJGZGl2JTNF[/vc_raw_html][vc_video link=”https://youtu.be/UK9lkQ83PV4″][vc_column_text]

#1 Never Let You Go

Original music video / Buy the CD / iTunes / Lyrics

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjIyJTIyJTNFJTNDJTJGZGl2JTNF[/vc_raw_html][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=9vdhFVJju5w”][vc_column_text]

#2 Break My Plans

Original music video / Buy the CD / iTunes / Lyrics[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjIzJTIyJTNFJTNDJTJGZGl2JTNF[/vc_raw_html][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=df95NAPyXNI&feature=youtu.be”][vc_column_text]

#3 The Spanish Songs

Lyrics[/vc_column_text][/vc_column][vc_column centered_text=”true” width=”1/4″][vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjJhZCUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRQ==[/vc_raw_html][image_with_animation image_url=”5360″ img_link=”http://thishope.org/support”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjI0JTIyJTNFJTNDJTJGZGl2JTNF[/vc_raw_html][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=C9N4klhOwmA&feature=youtu.be”][vc_column_text]

#4 God Of The Storm

Buy the CD / iTunes / Lyrics[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjI1JTIyJTNFJTNDJTJGZGl2JTNF[/vc_raw_html][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=EKt7dkOWpUw&feature=youtu.be”][vc_column_text]

#5 The Criminal On The Cross

Lyrics[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjI2JTIyJTNFJTNDJTJGZGl2JTNF[/vc_raw_html][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=CxrjJuEP_Is”][vc_column_text]

#6 Obey

Buy the CD / iTunes / Lyrics[/vc_column_text][/vc_column][vc_column centered_text=”true” width=”1/4″][vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjI3JTIyJTNFJTNDJTJGZGl2JTNF[/vc_raw_html][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=7i036-YUnUI”][vc_column_text]

#7 This Is Our God

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjI4JTIyJTNFJTNDJTJGZGl2JTNF[/vc_raw_html][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=siVLghGKfxQ”][vc_column_text]

#8 To Know Christ

Lyrics[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjI5JTIyJTNFJTNDJTJGZGl2JTNF[/vc_raw_html][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=ylSiK55H9FI”][vc_column_text]

#9 Face The Fight

Buy the CD / iTunes / Lyrics[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjIxMCUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRQ==[/vc_raw_html][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=YHpEQqhQtCw”][vc_column_text]

#10 This Hope

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column centered_text=”true” width=”1/4″][vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjIxMSUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRQ==[/vc_raw_html][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=-iVEHCsyT7g”][vc_column_text]

#11 Our Great Savior

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjIxMiUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRQ==[/vc_raw_html][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=_rT22rVDiiU”][vc_column_text]

#12 Edges

Buy the CD / iTunes / Lyrics[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjJhZDIlMjIlM0UlM0MlMkZkaXYlM0U=[/vc_raw_html][image_with_animation image_url=”5360″ alignment=”center” img_link=”http://thishope.org/support”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjIxMyUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRQ==[/vc_raw_html][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=uvaw4waPfw8″][vc_column_text]

#13 We Three Kings

Original music video / Buy the CD / iTunes / Lyrics[/vc_column_text][/vc_column][vc_column centered_text=”true” el_class=”14″ width=”1/4″][vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjIxNCUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRQ==[/vc_raw_html][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=0KGlzeObp70&feature=youtu.be”][vc_column_text]

#14 I Love Your Word

Buy the CD / iTunes / Lyrics[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjIxNSUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRQ==[/vc_raw_html][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=1yJNlZNaX9M&feature=youtu.be”][vc_column_text]

#15 His Grace

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjIxNiUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRQ==[/vc_raw_html][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=Ip7pG7lYLu8″][vc_column_text]

#16 Rest My Child

Buy the CD / iTunes / Lyrics[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjIxNyUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRQ==[/vc_raw_html][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=-cB9q_7-8AE”][vc_column_text]

#17 Voice Of God

Buy the CD / iTunes / Lyrics[/vc_column_text][/vc_column][vc_column centered_text=”true” width=”1/4″][vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjIxOCUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRQ==[/vc_raw_html][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=UgnubfNIeVc”][vc_column_text]

#18 Hope In The Lord

Buy the CD / iTunes / Lyrics

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjIxOSUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRQ==[/vc_raw_html][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=wXdLJTwh2ZA”][vc_column_text]

#19 Final Destination

Buy the CD / iTunes / Lyrics[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwaWQlM0QlMjIyMCUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRQ==[/vc_raw_html][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=6vhvzNBBuP0″][vc_column_text]

#20 There Is A Heaven

Buy the CD / iTunes / Lyrics[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]